Poomsae

 

Pomsae

 

Definicija

 

Forme bi mogli definirati kao strogo utvrđen redosljed od nekoliko desetaka različitih udaraca i blokada izvedenih nogama i rukama, uz karakterističnu shemu kretanja. Svaka forma uvijek počinje i završava na istom mjestu. Prema nekim legendama forme su nastale imitacijom borbenih pokreta različitih životinja (tigar, zmija, ždral, itd...), a do nedavno su se čuvale kao najstrožija tajna, jer su sadržavale svo umijeće koje se može upotrijebiti u borbi s jednim ili više protivnika. Forme su nekada bile neka vrsta tehničkih priručnika, koji su služili da sakupljeno znanje ne padne u zaborav.

 

Značenje Simbola

 

Simbol koji predstavlja principe stvaranja kosmosa i norme ljudskog života. Opseg taeguka označava simbol beskonačnosti i dva djela: crveni i plavi, u krugu, oni simboliziraju Yin (negativ) i Yang( pozitiv), koji izgledaju kao da  rotiraju cijelo vrijeme. Zbog toga je taegeuk  svijetlo koje je ujedinjena jezgra kosmosa i ljudskog života. Njegova beskonačnost označava energiju i izvor života. Yin i Yang predstavljaju razvoj kosmosa i ljudskog života i jedinstvo simetričke podjele kao što su negativno i pozitivno, tvrdoća i mekoća, materijal i ne materijal. Osam šipki ( takozvani Kwae) izvan kruga, tako su postavljene, da sa taegeuk u sistemu poredka jedna šipka znači Yang a dvije šipke znače Yin. Obadvoje predstavljaju stvaranje harmonizacije sa osnovnim principima svih fenomena kosmosa. Taegeuk, beskonačnost i Yin-Yang su tri elementa koji konstatiraju filozofsko trojstvo kao što je spomenuto u SAMIL SINKO skripta (sveto pismo) Korejskog plemena.

 

PorijekloTaegeuk Naziva

 

Po staroj knjizi istorije Sinsi Bonki oko (35. prije nove ere) kao sin petog vladara Hwan-Ung Dinastije u starinskoj naciji Tongy rase, čije je ime bilo Pokhuni, rekao je da je primio nebesku naredbu da ima uvid u nebesku visinu, i zbog toga osmatrajući rituale sa nebesa, i konačno primajući  osam Kwaes (znakova šipki) poslije svega ovo je preneseno kroz dugu istoriju sa KING MUN, CHOU TSU, CONGUCIUS i učenjakom KIM IL BU, a svi su potomci Tongy rase. Učenjak Kim konačno bilježi i završava današnji taegeuk. "Taegeuk" znači velika vječnost, a svaka od 8 formi simbolizira po jedan heksagram iz Taoističke filozofije.

 

Poomsae (poomse)

 

Taegeuk poomsae je osnovana na temelju istaknute flozofije taegeuk, koju bi trebali trenirati Taekwondo početnici. Poomsina kretanja i gardovi su bazirana na nepromjenjivim osnovama učenim u Taekwondou. Taegeuk je okvir Poomsae. Svake Kwae se očituje u primjeru Taegeuk poomsae koji tumači duh i isticanje Taekwondo tehnika.

 

Porijeklo poomsae

 

Tekwondo poomsae su tako dizajnirane da se hvataju u koštac kolektivno sa prijetnjama s kojima se društvo razvilo u organizovanu grupu,slabeći potrebu osamljenja pojedinca  za mjerama odbrane.Za izabranike zajednice,praksa i prenošenje tehnika trebalo bi biti prikladno i manje komplikovano.U tom smislu taj poomsae je postepeno sistematizovan kroz praksu, zajedno sa pomoću filozofske i medicinske nauke.Vjeruje se da je u starim vremenima poomsae bilo praktikovano među vladajućom klasom.Prvi primjer poomsae se pojavljuje u dokumentima ili spomenicima oko prvog stoljeća, kada je KOGURYO vladao HAN (korejskim plemenom).

 

Značajnost poomsae

 

Poomsae je serija pokreta za odbrambene i napadčke tehnike,koje mogu biti praktikovane i trenirane čak bez prisustva instruktora,u podudarnosti sa fiksnim primjerima.Prema tome poomsae ima zasluge. Sa njegovim praktikovanjem vježbač poboljšava kyorugi tehnike i primjenjive tehnike,obuhvatajući i specijalne tehnike koje bi se teško vježbale sa treningom podjele osnovnih pokreta.Poomsae mogu biti trenirane po zamišljenim ili zacrtanim linijama, koje označavaju poziciju stopala i liniju po kojoj se krećeš.

 

Uzimanje u obzir treninga poomsae

 

Pri izvođenju i uvježbavanju formi od najveće su važnosti pravilno kretanje, korektni stavovi, ravnoteža, kontrola disanja, tehnika, te općenito koncentracija i vizualizacija. Samo vježbajući uz uvažavanje navedenih elemenata, dolazi se do pravog napretka i jačanja mentalne discipline, što je zapravo i krajnji cilj Taekwondoa. Za svakog trenera je uspjeh, ako u učeniku probudi želju i radoznalost za učenjem novih i kompliciranijih formi, te ako ga potakne da širi svoje znanje. Poomsae su serije alternativnih akcija napada i obrane. Zbog toga one su frekventne promjene akcija,promjene tehnika i zbog toga se mora posvetiti pažnja pokretu tijela, očiju,disanja itd…

 

Pažnja koju moraš posvetiti je sljedeća:

        -            Kompletno razumijevanje važnosti poomsae i principe njihove kompozicije

        -            Perfektno pamćenje poomsae linije,pokreta i direkcije

        -            Tokom praktikovanja sljedeće šta moraš uzeti u obzir:

        -            Oči,

        -            Pokreti centra balansa,

        -            Mala i velika brzina,

        -            Slaba i jaka snaga,

        -            Disanje.

 

Poomsae trening

 

Usavršavanje poomsae može biti postignuto sa upornim trnengom prateći sljedeće korake:
(1)Šablon Prvi korak u poomsae je naučiti šablon,koncentraciju disanja i očiju.Uglovi kretanja moraju biti naglašavani u dodatku za preciznost izvođenja.

(2) Značajnost U sljedećem koraku mora se naglašavati balans,snaga i slabost,mala i velika brzina,disanje i poomsae linija.Značajnost pokreta i povezivanje poom i kompletan poomsae mora se učiti pravilno.

(3) Praktična upotreba Moraš usvojiti što si naučio u praktičnoj upotrebi,saznati mogućnost praktikovanja.

(4) Vlastiti stil Ti moraš ocijeniti saznanje o svojoj efektivnosti koju si naučio, poredeći sa strukturom tijela,brzinom i snagom,snagom mišića,podstaknutom snagom,tačke naglašene u treningu itd,i umjeri te tehnike u svoj stil.

(5) Upotpunjenje Ti ćeš dostići sintetičko dostignuće treninga poomsae ogledavajući vještine Taekwondo tehnika obuhvatajući Taekwondo duh.

 

Kategorije poomsae

 

Poomsae su kategorisane sa tehnikama sa kompozicijom i tačkama naglašavanja koje su klasificirane u manjinske cjeline.

(1) Tehnike Tehnika znači  tehnički primjer cijele poomsae.Suština tekwondo-a je borilačka umjetnost.Zbog toga je kategorisanje prakticirajućih tehnika  vrlo važno.

poomsae sadrže različite tehnike.Ono sadrži više tehnika CHAGGI i MAKKI nego što je potrebno u praktičnoj upotrebi.Praktične tehnike se moraju selektirati u kursu treninga.

poomsae sadrže prakticirajuće tehnike.Ovo obuhvaća praktično samo upotrebljive tehnike koje su klasificirane  u seriju CHIGI tehnika,a serije MAKKI tehnika  i balansirane kombinacije chaggi i makki tehnika. Poomsae sadrže jednostavne tehnike. Ovo je klasifikovano u osnovnom kursu i naprednom kursu. U naprednom kursu trening gajenja duševne snage tijela sa značenjem kontrolisanog disanja je obuhvaćen. Različitosti disanja bi trebale biti ovladane kroz marljiv trening.

(2) Kompozicija Komponovanje poomsae pokreta je razlikovano prema omjeru poom-a i tehnike i ručne tehnike i nožne tehnike, seogi i njegove pokretne direkcije. Osim u samo specijalnim slučajevima, poomsae pokreti su jednako raspoređeni u svim djelovima tijela, simetrično između sprijeda i straga, između lijeva i desna. Zbog toga proporcija ručnih i nožnih tehnika  je kriterija da se odluči komponovanje poomsae pokreta

Poomsae sa prioretnijim ručnim tehnikama

Poomsae sa prioretnijim nožnim tehnikama

Poomsae u kojima su ručne i nožne tehnike podjednako raspodijeljene.

(3) Naglašavajuće tačke Poomsae su isto klasifikovane sa obimom naglašavanja u korist, bilo jačim ili slabijim, bilo sporim ili bržim pokretima. Jaki ali spori pokreti, i brzi ali meki pokreti su uključeni u sličnu kategoriju.

Jake ali spore poomsae

Slabe ali brze

Poomsae dobro balansirane u snazi, slabosti i isto tako u sporosti i brzosti.

Kako god, gore navedeni metodi kategorisanja nisu apsolutni za najnapredniji kurs treninga.

 

Klasifikacija poomsae

 

Taegeuk poomsae od 1(il) Jang do 8 (Pal) Jang su klasifikovane kao kup ocjenjivačke poomsae i poomsae od Koryo sve do Ilyo kao dan ocjenjivačke, npr Poomsae crnog pojasa. Pommsae sadrže osnovne pokrete i pooms, i one su tako poredane da ispune okvir pokretnih direkcija koji se zove poomsae linija. Poomsae linije su opisane poslije simbola ili kineskih slova.

 

Vrsta linija poomsae

 

Taegeuk Poomsae sadrže se u osam primjera, simbolizirajući osam divizionih znakova(šipki) u istoj nauci proricanja i oni su generalno izraženi u kineskim slovima, značeći kralj.

Koryo poomsae: (oblik kineskog pisma, značeći učeni čovjek)

Koryo je ime drevne dinastije koja je vladala Korejom i za vrijeme koje je ostvaren velik kulturni i materijalni napredak. Engleski naziv za Koreju, proizlazi upravo iz imena te dinastije.

Keumgang poomsae: (kinesko pismo, značeći planina)

Riječ "kumgang" bi se opisno mogla prevesti kao "pretvrd da bi bio slomljen", a ponekad ova riječ može značiti i "dijamant" koji je poznat po svojoj tvrdoći.

Taebak poomsae: (kinesko pismo, značeći zanatlija)

Taebaek je staro ime za planinu Paekdu, na kojoj je prema legendi mitska ličnost Tangun osnovao korejsku naciju.

Pyongwon poomsae: (kinesko pismo, značeći jedan)

pyongwon znači "nepregledno polje ili ravnica". Kao što se na poljima, može uzgajati sve , što je čovjeku potrebno za život, tako i u formama možete naći svo znanje Taekwondoa. Na neki način forme (poomse) su polja Taekwondoa, koja treba stalno "obrađivati".

Sipjin poomsae: (kinesko pismo;značeći deset)

Riječ "shipjin" ima značenje decimalnog sustava, ali u smislu neprekidnog razvoja i sazrijevanja, baš kao što se to događa i s životom na zemlji.

Jitae poomsae: (oblik korejskog samoglasnika, značeći”OH”)

Zemlja "jitae", početak je i kraj svakog živog bića. Rođenjem, (na Zemlji) život počinje, a smrću se ponovno vraćamo u Zemlju, te se na taj način zatvara beskrajni krug rađanja i umiranja. Osim toga svi prirodni fenomeni koji nas okružuju vezani su također za Zemlju.

Chonkwon poomsae: (oblik korejskog samoglasnika, značeći “WU”)

Riječ "chunkwon" znači nebo, koje u filozofskoj tradiciji svih naroda Azije zauzima posebno mjesto. "Nebo" se uvijek smatralo "gospodarem" Svemira i ljudskih bića.

Hansu poomsae: (kinesko pismo,znači voda)

Riječ "hansoo" znači voda i predstavlja koncept prilagođavanja i sveprožimanja, slično kao što se voda i ponaša u prirodi.

Ilyo poomsae: (oblik swastika znaka)

Krajnji cilj kultiviranja duha u budizmu je stanje "ilyo" ili "stanje jedinstva" u kojem nestaje razlike između subjekta i objekta. Tom rječju je difiniran i cilj duhovnog razvoja u Taekwondou i nije slučajno što je posljednja forma nazvana baš tim imenom.

Naravno da čovjek može ubirati plodove Taekwondoa i bez prihvaćanja budizma ili različitih istočnjačkih filozofskih postavki. Cilj ovog kratkog pregleda bio je samo dopunska informacija, koja vodi k boljem razumjevanju puta koji je Taekwondo prošao od vještine do amaterskog borilačkog sporta.