Borba

 

Borba

 

Moderni Taekwondo vuče korijene iz drevnih vještina ratnika. Da bi se kao vještina prilagodio potrebama modernog čovjeka, Svjetska taekwondo federacija (WTF) odredila je pravila pomoću kojih pojedinac može izraziti sve ljudske kvalitete i razviti sportski duh. Naravno da je takav pristup presao granice Koreje pa se danas vježba širom svijeta. Kako se borba ne bi svela na goli obračun protivnika, u samom pristupu borbi zadržane su osnove filozofije drevnog Istoka. To je princip vječite mijene, jin i jang filozofije.

Tako se borba održava na borilištu koje se uspoređuje s planinom. Jedan od boraca uvijek mora biti pobijeđen i pada u ponor.

U samoj borbi također je vidljiv ovaj princip i to ako je protivnik jači i stalno napada, suprotni se povlači i zadaje protuudarac. Ovaj način borbe uspoređuje se sa snažnim vjetrom koji ruši sve pred sobom. Jako drvo suprotstavit će se sili i slomit će se, dok će se bambus savinuti i zatim ispraviti. Pri izmjeni udaraca također vrijede neke zakonitosti. Ako protivnik napada udarcem u tijelo, protuudarac slijedi u glavu i tako zatvara krug pozitivne i negativne energije.

Može se reći da je slobodna borba najviši oblik Taekwondo treninga. To je otvoren susret s protivnikom bez dogovorenih pokreta gdje dolazi do izražaja fizička, psihička i moralna kvaliteta borca. Zato se vježbanju borbe posvećuje posebna pažnja. Onaj tko se želi boriti mora prije svega imati snažnu želju za pobjedom. Dobra fizička pripremljenost daje borcu određenu psihičku stabilnost, odnosno vjeru u vlastite snage. U borbi treba nastojati nametnuti svoj stil, prikriti vlastite slabosti te svojm najboljim udarcima pogoditi protivnika i osigurati stanovitu prednost. Borac u akciji mora ispoljavati sve svoje kvalitete (hrabrost, tehniku, lukavstvo, smionost i sl.). Napad je najbolje rješenje za to. Pri čestoj izmjeni različitih udaraca u različite točke protivnika, stvara se mogućnost efektnog pogotka, tako da borba može završiti nokautom ili se mogu osvojiti potrebni poeni za pobjedu. U borbi treba koristiti različite varke, fintiranje i izmicanje, tako da protivnik otkrije svoje slabe točke, ne otkrivši vaše namjere.

Evo nekoliko osnovnih savjeta za slobodnu borbu:

 

- U toku cijele borbe potrebno se kretati u ispravnom borbenom stavu.

- U napadu i obrani treba održati ispravan gard.

- U toku cijele borbe potrebno se elastično kretati i zadržati kontrolu disanja.

- Uvijek nastojati zadržati pravilnu distancu.

- Napad mora biti brz i čvrst, popraćen poklikom (kiap).

- Protuudarac se mora izvesti eksplozivno.

- Nikad se ne smije potcijeniti protivnik.

- Slobodna borba ne smije se shvatiti, kao tučnjava, nego je treba prihvatiti kao neku vrstu

  "umjetničkog nadmetanja" .

- Potrebno je uvijek zadržati kontrolu nad emocijama, bez obzira na to da li se pobjeđuje ili

  gubi.

- Na borilištu se prema službenim osobama treba ponašati s poštovanjem i korektno.

 

 

Slikovito rečeno, borba je razgovor dvaju protivnika. Rječitiji i inteligentniji svakako će pobijediti. Svaki natjecatelj uz pomoć trenera mora razvijati svoj borilački stil. Koristeći u borbi naučeno znanje dopunjeno vlastitim idejama, borac postiže odredenu duhovnu nadgradnju. Slobodna borba stoga se i naziva skladom pokreta i uma.