Crni pojasevi

 

Crni pojasevi

 

Tokom dosadašnjeg rada članovi kluba su učestvovali na 12 polaganja za zvanja od 1. - 4. DAN stepena, te je u tom periodu položilo 86 kandidata i to:

- 59 studenata za zvanje 1. DAN

- 16 studenata za zvanje 2. DAN

- 8 studenata za zvanje 3. DAN i

- 3 studenta za zvanje 4. DAN.

 

U nastavku teksta su prikazani rezultati ispita po mjestu održavanja, hronološki.

 

1997. godina, Zagreb

 

1. DAN

Belmir Berberović

Haris Husić

Bojan Lalić

Mustafa Jaramaz

2004. godina, Fojnica

 

1. DAN

Sead Biberović

Mensur Šipkar

Amin Avdović

 

2. DAN

Belmir Berberović

Haris Husić

Bojan Lalić

2006. godina, Sarajevo

 

1. DAN

Ismar Pašić

Bajro Muratović

Muhamed Gredić

Milan Mladenović

 

2007. godina, Sarajevo


 

1. DAN

Nejla Kaljanac

Belmin Memija

Alen Čukurija

Semir Mašić

Amar Bektešević

Berina Memija

 

 

2008. godina, Kakanj

 

 

1. DAN

Dina Čukurija

Emir Kaljanac

Dževad Gološ

 

2. DAN

Amin Avdović

 

3. DAN

Belmir Berberović

Haris Husić

2009. godina, Orašje

 

 

1. DAN

Irfan Mulalić

Nedžma Mulalić

Bahra Avdović

Elvedin Avdović

Armin Gredić

 

2. DAN

Nejla Kaljanac

Belmin Memija

Alen Čukurija

 

3. DAN

Bojan Lalić

 

2010. godina, Tomislavgrad

 

1. DAN

Isam Džanović

Haris Bulutović

Vladimir Durašković

Adnan Nalbantić

2011. godina, Donji Vakuf

 

1. DAN

Nedžad Husić

Hamza Gorušanović

Rahim Bečirović

Elvin Jarović

Samira Sinanović

2011. godina, Sarajevo

 

1. DAN

Samir Selimović

Alen Alić

Belmin Žiga

Amir Fehratović

 

4. DAN

Belmir Berberović

Haris Husić

 

2012. godina, Bijeljina

 

1. DAN

Zaim Selimović

Almin Avdović

Sadmir Habibović

Edna Abaspahić

Edita Murguz

2. DAN

Nedžad Husić

Armin Gredić

3. DAN

Nejla Kaljanac

Amin Avdović

4. DAN

Bojan Lalić

2013. godina, Derventa

 

 

1. DAN

Jusuf Ali Rašidagić

Kerim Omerbegović

Arman Habul

Delila Ramić

Samra Muratović

2. DAN

Adnan Nalbantić

2014. godina, Sarajevo

 

 

1. DAN

Hamza Imamović

Zejd Imamović

Adna Borić

Sabina Tanović

Anes Šarić

Irfan Čatović

Adis Šarić

Arel Goro

Sanjin Kerleta

Ibrahim Đonko

Muhamed Đonko

Elva Gadžo

 

2. DAN

Edna Abaspahić

Edita Murguz

Dina Čukurija

Jusuf Ali Rašidagić

Kerim Omerbegović

Sadmir Habibović

 

3. DAN

Armin Gredić

Alen Čukurija

Nedžad Husić